Skip to content

Hoe kan het brandstofverbruik in het zware vervoer worden verminderd?

Zwaar transport

Het brandstofverbruik is een belangrijke factor die van invloed is op de CO2-emissies van het zware vervoer, waaronder het wegvervoer, het spoorvervoer en de binnenvaart. Vermindering van het brandstofverbruik houdt in dat de hoeveelheid brandstof die per afgelegde afstandseenheid wordt verbruikt, wordt verminderd, en ook dat het aantal afgelegde kilometers wordt verminderd. Er zijn verschillende manieren om het brandstofverbruik in het zware vervoer te verminderen. Net als bij andere vervoerswijzen kan het brandstofverbruik worden verminderd door een betere planning, een beter voertuigontwerp en een efficiëntere bediening. In dit artikel wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op het brandstofverbruik in het zware vervoer, alsmede op manieren om dit te verminderen. De nadruk ligt op diesel- en benzinevoertuigen, maar veel van wat wordt besproken is ook van toepassing op alternatieve brandstoffen.

Wat beïnvloedt het brandstofverbruik in het zware vervoer?

Het brandstofverbruik en de brandstofefficiëntie worden beïnvloed door vele factoren – sommige op het niveau van het voertuig, en andere op het niveau van de route. De volgende effecten op het brandstofverbruik worden hieronder besproken. De Rooy & Rijnart B.V. houdt goed rekening met het verminderen van brandstofverbruik voor zwaar transport.

Brandstofbesparing is de hoeveelheid brandstof die een voertuig verbruikt per afgelegde afstandseenheid. Het wordt beïnvloed door de geometrie van de weg, de grootte en het gewicht van het voertuig, het motorvermogen en de bandenspanning. Op snelwegen zijn de belangrijkste factoren die het brandstofverbruik beïnvloeden het gewicht, de wegwrijving en de windweerstand van het voertuig en zijn lading. Waar het op neerkomt: Als uw voertuig te zwaar is of de lading te zwaar, gaat het brandstofverbruik omhoog. Als uw voertuig te licht is, daalt het brandstofverbruik.

Om het brandstofverbruik te verminderen, moeten het voertuig en de lading de juiste afmetingen hebben. Als de lading bijvoorbeeld te groot is, zal het brandstofverbruik hoger zijn.

Betere planning voor brandstofefficiëntie

De planningsfase van een reis omvat de keuze van de route, evenals de selectie van de beste/meest economische route. Hier bespreken we hoe we de routekeuze kunnen optimaliseren om de beste brandstofefficiëntie uit de route te halen. Op basis van de route en de lading kunt u de route optimaliseren om de transportmodus met het laagste brandstofverbruik te kiezen. Factoren die van invloed zijn op het brandstofverbruik bij zwaar transport zijn onder meer de lengte van de route.

Efficiëntere werking voor efficiëntere werking

Door een voertuig efficiënter te gebruiken, daalt het brandstofverbruik. Een voertuig optimaal laten presteren wordt bereikt door de snelheid constant te houden, de airco uit te laten, de motor stationair te laten draaien met een laag toerental (ongeveer 500 tpm) en de banden goed opgepompt te houden. Deze maatregelen verminderen het brandstofverbruik met ongeveer 10% en moeten door alle bestuurders worden toegepast.

Conclusie

Als u het brandstofverbruik in het zware transport wilt verminderen, moet u de route en de lengte van de rit optimaliseren, de lading aanpassen, het juiste voertuig kiezen, het met de hoogste efficiëntie laten rijden en eventueel enkele van de hierboven vermelde tips opvolgen.